Farbenie - holistický prístup k prekonaniu závislosti na alkohole

Blog

Iba v Spojených štátoch je každoročne potvrdených viac ako 3 milióny prípadov závislosti od alkoholu. Závislosť od alkoholu pramení z mnohých vzájomne prepojených faktorov. Patria sem genetika, životné skúsenosti, sociálne prostredie, ako aj emocionálne zdravie postihnutého. Aj keď je pravda, že mnohí konzumujú alkoholické nápoje sociálne a netrpia závislosťou, ak je výsledkom konzumácie komplikácií v živote, je to problém. Ak toto čítate, je celkom pravdepodobné, že sa buď cítite, akoby ste závislí od alkoholu, alebo vám záleží na láske k niekomu, kto má problémy s alkoholizmom. Existuje mnoho spôsobov liečby tejto devastujúcej choroby. Príklady zahŕňajú poradenstvo, terapiu a rehabilitáciu. Ak hľadáte holistický prístup, sfarbenie terapie si rýchlo získava na popularite.Save image

Čo je to farbenie?

Liečba sfarbením je forma umeleckej terapie, pri ktorej jednotlivci využívajú umelecké médiá založené na farbení, všeobecný tvorivý proces, ktorý leží v každom z nás, a výsledné výtvory s cieľom preskúmať vnútorné pocity, úspešne zladiť emočné konflikty založené na vnútornom prostredí, zvýšiť povedomie. svojho vlastného ja a efektívne riadi rôzne správanie a / alebo závislosti, ktoré sú škodlivé pre život zasnúbiteľa. Zapojením sa do terapie sfarbením bude jedinec schopný optimalizovať svoju orientáciu reality, úspešne znížiť úroveň stresu a úzkosti, rozvíjať silné sociálne zručnosti a zlepšovať svoju sebaúctu. Konečným cieľom terapie sfarbením je obnoviť normálne fungovanie jednotlivca a jeho celkový pocit pohody. Liečba sfarbením je jednou z foriem umeleckej terapie, ktorá je dnes bežná v nemocniciach, rehabilitačných zariadeniach, krízových strediskách a psychiatrických zariadeniach. V posledných rokoch sa zistilo, že táto forma arteterapie je vysoko účinná pri liečení alkoholizmu.

Známky a príznaky závislosti od alkoholu

Závislosť od alkoholu je zničujúca choroba, ktorá má schopnosť nielen zničiť život závislého, ale aj životy, s ktorými sa závislý týka a interaguje. Horná známka a / alebo symptóm závislosti na alkohole vyžaduje, aby chemikália fungovala alebo aby mohla piť neukojiteľná fyzická a / alebo duševná potreba. Ako choroba postupuje, na dosiahnutie rovnakého účinku je potrebné stále viac a viac látky. Ďalším znakom toho, že sa užíva alkoholizmus, je stiahnutie z trhu, ak sa nespotrebuje chemikália. Príklady abstinenčných príznakov môžu zahŕňať úzkosť, chvenie, nevoľnosť, zvracanie, depresiu a stratu chuti do jedla počas období, keď sa alkohol nekonzumuje. Medzi ďalšie príznaky patrí strata kontroly nad pitím, túžba prestať fajčiť, ale neschopnosť tak urobiť, strata záujmu o ďalšie činnosti a rozvoj osobných problémov a problémov súvisiacich s prácou.

liečenie

Proces liečenia závislosti na alkohole je často dlhý a rozsiahly postup. Arteterapia sa v súčasnosti považuje za účinný nástroj na zlepšenie života závislého. Farbivá terapia pomáha pri liečení mysle, tela a ducha trpiaceho. V dnešnom svete existuje mnoho holistických farbiacich terapeutov, ktorí sú viazaní na závislosť od alkoholu. Okrem programov profesionálnej arteterapie sa môžu narkomani liečiť aj vyfarbovaním v knihách alebo získaním bezplatných maľovaniek z internetu. Viac informácií o výhodách farbenia nájdete na našom blogu dnes na adrese: https://jf-canecas.pt/category/blog

O Autorovi

Pinterest YouTube
Marian Hergouth

Marian Hergut, Narodený V Roku 1953. Študoval Výučby Na Filozofickej Fakulte V Grazi.

Úvahy O Mojich Obrazoch

Bol Som Zapojený Do Výtvarného Umenia Od Raného Detstva. Farby Ma Vždy Fascinovala, Zvlášť Červená.

Aj Najviac Obdivovať Farby Gustav Klimt A Friedensreich Hundertwasser.

Na Obrázkoch Obdivujem Línii Egona Schieleho. Som Hlboko Zakorenené V Rakúskej Tradícii Maľby.